[Sayfayı yazdır]  [Pencereyi kapat]

Gizlilik

Google Analytics Kullanım Şartları:

1. TANIMLAR

İşbu Anlaşmada aşağıdaki sözcükler aşağıdaki anlamlara sahiptir:

"Hesap", hizmet için faturalandırılan hesabınızı belirtmektedir. Tek bir siteye bağlantısı olan tüm profillerin, ilgili site için sunulan hizmetlerin ücretinin belirlenmesinden önce sayfa görüntülenmeleri toplanacaktır;

"Müşteri Verileri”, website ziyaretçilerinizin nitelik ve etkinlikleriyle ilgili GATC kullanılarak toplanan ve ardından Sunuculara gönderilen ve İşlem Yazılımıyla analiz edilen veriler anlamına gelmektedir;

“Dokümantasyon”, çevrimiçi veya başka türlü mevcut bulunan herhangi bir dokümantasyon dahil Google tarafından size Hizmet ile ulaşılabilir kılınan herhangi bir eşlik eden özel dokümantasyon anlamına gelmektedir;

"GATC", özel Google Analytics takip kodu olup Google tarafından sağlanmaktadır ve tarafınızdan web sayfasına Müşteri Verisi toplama amacıyla size sağlanan herhangi bir düzeltme, güncelleme ve yenilemelerle birlikte kurulmaktadır (toplu olarak, "GATC");

"Sayfa  Görüntüleme" Hizmetin kullanım ölçü birimidir. Bir Sayfa Görüntüleme, GATC bir ziyaretçinin eriştiği web sayfasında uygulandığında ve bir Profilin parçası olarak işlendiğinde kullanılmaktadır. Bu tür web sayfası için GATC’den bilgi alan her profil için ve web sayfasında GATC’nin her durumu için bir sayfa görüntüleme meydana gelecektir;

“Taraf” bu Anlaşmanın taraflarından birisi anlamındadır ve Sizi ya da Google’ı işaret edecektir, bağlamın gerektirdiği yerde “Taraflar” toplu olarak sizi ve Google’ı belirtmektedir;

"İşlem Yazılımı", sunucularda Google tarafından host edilen ve Müşteri Verisini analiz ederek Raporlar hazırlayan tescilli Google Analytics yazılımı ve tüm geliştirmeleri anlamındadır;

"Profil", belirli bir Raporda dahil edilecek  veya hariç bırakılacak bilginin belirlenmesi için beraber kullanılan ayarlar bütünüdür; Örneğin bir Profil özgün bir Rapor olarak web sitesinin küçük bir kısmının görülmesi için kurulabilir. Tek bir site altında çoklu profiller olabilir;

“Rapor”, bir Profil için http://www.google.com/analytics (veya Google’ın zaman zaman sağlayabileceği başka bir diğer URL) adresinde gösterilen sonuç analizidir. Rapordaki çizelgeler, grafikler ve istatistiklerin sayısı Hizmetin edisyonuna göre çeşitlilik göstermektedir;

“Bölüm”, işbu Anlaşmanın herhangi bir bölümüdür;

“Sunucular” Google (veya tamamen sahip olunan bağlı kuruluşlar) tarafından kontrol edilen ve İşlem Yazılımıyla Müşteri Verisinin depolandığı sunuculardır;

“Site”, bir Hesaba bağlantılandırılan ve aynı GATC’yi kullanan bir grup web sayfasıdır. Her bir Site, sitedeki tüm sayfaları ölçen bir varsayılan Profilden oluşmaktadır. Bir Sitenin alt bölümlerini daha ayrıntılı değerlendirmek için kurulabilecek ek profiller mümkündür ve

"Yazılım" GATC ve İşlem Yazılımıdır.

2. ÜCRET VE HİZMETLER

2.1 Aşağıdaki 15. Bölüm hükümlerine tabi olarak Size ücretsiz olarak hesap başına aylık 10 milyon sayfa görüntüleme Hizmeti sağlanmaktadır.

2.2 Google zaman zaman coğrafi veri masrafları, arama motorlarından veri alma masrafları veya Google ya da tamamen sahip olunan bağlı kuruluşlara üçüncü şahıs satıcılar tarafından, verilerin Servis Raporlarında kapsanması için ücretlendirilen diğer ücretler dahil olmak ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere, Hizmete dair ücret ve ödeme politikasını değiştirebilir.  Google size http://www.google.com/analytics (veya Google’ın zaman zaman bu kullanım amacıyla gösterebileceği başka bir diğer URL) adresinde ücretler ve ödeme politikaları değişikliğine dair bildirimler sağlayacaktır ve bu bildirimlerin ardından Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliğin kabulü olarak görülecektir.

2.3 Aksi belirtilmediği sürece tüm ücretler ABD Doları halinde kesilmektedir. Herhangi bir sebeple işbu Anlaşmanın feshi üzerine kalan bakiyenin vadesi hemen gelmiş olacaktır ve ödenebilir hale gelecektir; Google tarafından maruz kalınan herhangi bir toplama masrafı (avukat giderleri dahil) borçlu olunan miktara dahil edilecektir ve geçerli durumlarda AdWords hesabınızla ilişkilendirilen kredi kartı veya diğer faturalandırma mekanizmalarından kesilecektir.

3. ÜYE HESABI, ŞİFRE VE GÜVENLİK

3.1 Hizmete kayıt olmak için Google’a mevcut, tam ve doğru bilgileri kayıt formunda istenen şekilde e-posta adresiniz (kullanıcı adı) ve şifrenizle sağlamalı ve kayıt sürecini tamamlamalısınız.

3.2 Google tarafından size sağlanan şifrelerin ve kullanıcı adlarının gizliliğini korumalı ve şifreniz veya hesabınızın siz veya üçüncü şahıslar tarafından kullanımına dair tam sorumluluk almalısınız. Şifre ve Hesabınızla ilişkili (kötüye kullanmak dahil) her ve tüm etkinlikler için tek sorumlu sizsiniz. Sizin Hesabınızın izinsiz kullanıldığını veya bildiğiniz bir güvenlik ihlalini öğrenir öğrenmez derhal Google’ı bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. Zaman zaman Google’ın veya tamamen sahip olunan bağlı kuruluşlarının destek personeli sizin şifrenizle Hizmete, Hizmetin bakım ve iyileştirilmesi amacıyla, size teknik veya faturalandırma meselelerinde yardım sağlamak dahil, giriş yapabilirler. Bu vesileyle bu tür erişimlere onay ve rıza veriyorsunuz.

4. MÜNHASIR OLMAYAN LİSANS

4.1 Google işbu vesileyle size, sahip olduğunuz ve kontrol ettiğiniz bir veya daha fazla web sayfası (hep beraber, "Web sitesi") için Hizmeti kullanmak adına sadece bu gerekli kapsamda GATC’nin kurulumu, kopyalanması ve kullanımına dair sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan, aktarılamaz lisans (alt lisans hakkı olmaksızın) vermektedir.  Google size ayrıca http://www.google.com/analytics (veya zaman zaman Google’ın bu amaçla verebileceği diğer URL adreslerinde) depolanan Raporlarınıza dair uzaktan erişim, görme ve indirme hakkı da vermektedir. GATC lisansınız ve Hizmet kullanımıyla erişiminiz (sınırlama olmaksızın Yazılımı, Dokümantasyon ve Raporları kapsamaktadır) Anlaşmanın şart ve koşullarına uymanız koşuluna bağlıdır.

4.2 Herhangi bir üçüncü şahsın şunları yapmasına izin vermeyecek ve siz de yapmayacaksınız: (i) Yazılım veya Dokümantasyonun kopyalanması, değiştirilmesi, adapte edilmesi, tercümesi veya başka türlü türev çalışmaların oluşturulması; (ii) tersine mühendislik, geri derleme, sökme veya diğer şekilde Yazılım kaynak kodunu keşfetme girişimleri, bu tür kısıtlamaları özel olarak engelleyen geçerli yasaların kapsadıkları dışında (iii) GATC, İşlem Yazılımı, Dokümantasyon veya Serviste ya da ilgili olarak kiralama, alt lisans verme, satma, tayin etme veya başka şekilde hakları aktarma veya benzerlerini gerçekleştirme; (iv) Yazılımdaki mülkiyet bildirimlerini veya etiketleri ya da Hizmet tarafından başka şekilde yerleştirilenleri sökmek; veya (v) Yazılım veya Hizmetin çalışmasına müdahale eden veya müdahale girişiminde bulunan herhangi bir aygıt, yazılım veya rutin kullanmak, göndermek, aktarmak veya takdim etmek. Bölüm 4.3’e tabi olarak Yazılım, Hizmet ve Raporları sadece kendi iç kullanımız için kullanacaksınız ve Yazılımın ya da Hizmetlerin zaman paylaşımı, uygulama hizmet sağlayıcısı veya servis bürosu kullanımı için ulaşılabilir kılmayacaksınız. Dokümantasyon, Yazılım, Hizmet ve Raporların kullanım ve erişimiyle ilgili tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uyacak ve Yazılımın raporlama işlevlerine erişim verdiğiniz tüm üçüncü şahısların uyduğundan emin olacaksınız.

4.3 Üçüncü şahıslara Yazılım erişimi sağlayamazsınız. Ancak, herhangi bir bilginin ve sağladığınız diğer materyallerin bu Üçüncü Şahıslar tarafından  kullanılışından sorumlu olduğunuz ve bu erişimi vermek amacıyla doğrudan veya dolaylı hizmet ücreti kesmediğiniz sürece, risk size ait olmak üzere Yazılımın raporlama işlevleri için üçüncü şahıslara erişim sağlayabilirsiniz (bir “Üçüncü Şahıs”).

4.4 İşbu Anlaşma şartlarına uymamanız durumunda derhal Hizmet kullanım hakkınız ve yukarıda verilen lisans sona erecek ve Bölüm 14 hükümleri geçerli olacaktır.

5. GİZLİLİK

5.1 İşbu Anlaşmanın amaçları dahilinde, "Gizli Bilgi" bir Taraftan diğer Tarafa, “gizli” olarak işaretlenen veya doğası gereği gizli olan ve (doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde) ifşa edilen tescilli verileri veya diğer bilgileri kapsamaktadır. Yukarıdakilere bakılmaksızın Gizli Bilgiler, (Taraflardan birinin hatalı kullanımı veya ifşası dışında sebeplerle) genel halkça bilinir olan bilgileri, bir Tarafın ifşasından önce diğer tarafın zaten sahip olduğu bilgileri, veya Gizli Bilgi kullanılmadan alıcı Tarafın bağımsız olarak geliştirdiği bilgileri kapsamamaktadır.

5.2 Taraflardan hiçbirisi; yasalar, yönetmelik veya mahkeme emri gereği sorumlulukları yerine getirme amacı dışında diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın Gizli Bilgileri kullanmayacak ve ifşa etmeyecektir. Bu Gizli Bilgileri ifşa etmesi gereken Taraf makul şekilde uygulanabilir olarak bu bilgiyi ifşa etmeden önce diğer Tarafa bildirim verecektir. İşbu Anlaşmanın sona ermesi üzerine (Bölüm 14’ün diğer hükümlerine halel getirmeksizin) Taraflar derhal tüm Gizli Bilgileri iade veya imha edecektir ve talep üzerine ilgili olarak yazılı sertifikasyon sağlayacaklardır.

6. EK LİSANSLAR

6.1 Yazılımın kullanım için lisans verilen açık kaynak ikililileri içerdiğini ve belirli ayrı anlaşmalara göre kısıtlamalara tabi olduğunu kabul etmektesiniz. Anlaşmalar şu bağlantılarda bulunmakta olup Apache Software Foundation’ın httpd sunucusunun  (bakınız http://www.apache.org/LICENSE.txt ) ve Info-Zip'in zip ve unzip ikililerinin (bakınız http://www.info-zip.org/license.html ) kullanım ve tekrar dağıtımını kapsamaktadırlar.

6.2 Açık kaynaklı ikililerin veya Yazılımın kullanımıyla bu ek anlaşmaların şartlarına bağlı olmayı ve uymayı kabul etmektesiniz. Google ve tamamen sahip olunan bağlı kuruluşları bağlı olarak bir garanti vermemektedir ve açık kaynak ikililerini kullanmanızla bağlantılı bir sorumlulukları bulunmamaktadır. Bir işletim sistemiyle Yazılımın kullanılması işletim sistemi satıcısından ek lisanslar edinmeyi gerektirebilir ve bu tür lisansları elde etmek, ilgili tüm masrafları ödemekle ilgili siz sorumlu olacaksınız. Üçüncü bir şahıs tarafından geliştirilen herhangi bir modül, eklenti veya programın kullanımı, bu tür modül, eklenti ve programların ilgili üçüncü şahıs sahiplerinden ve/veya lisans verenlerinden ek lisanslar edinmeyi gerektirebilir ve bu lisansları masrafını ödeyerek elde etmekten, tüm ek lisansların şartlarına uymaktan siz sorumlu olacaksınız.

8. KİŞİSEL GİZLİLİK

8.1 Hizmeti sizin kullanımınızın (veya üçüncü şahısların kullanımının) parçası olarak herhangi bir kaynaktan alınan kişisel tanımlayıcı herhangi bir bilgi ile Websitelerinizden (veya üçüncü şahısların web sitelerinden) elde edilen verilerle ilişkilendirme yapmayacak veya üçüncü şahıslara bu yönde izin vermeyeceksiniz. Hizmeti kullanmanızla ve web sitelerinize gelen ziyaretçilerin bilgisinin toplanmasıyla ilgili olarak tüm geçerli veri koruma ve gizlilik yasalarına uyacaksınız. Web sitenizde önemli bi konuma uygun bir gizlilik politikası yerleştirecek ve buna uyacaksınız. Ayrıca esasa ilişkin yönlerden aşağıdaki şekilde bir beyan ile web sitesi kullanıcılarının dikkatine sunmak için makul çaba gösterilecektir:

“Bu web sitesi Google, Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir web mantıksal analiz sistemi olan  Google Analytics kullanmakta olup, Google Analytics, kullanıcıların siteyi nasıl kullandığına dair web site analizine yardım etmek amacıyla bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan  “çerezleri” kullanmaktadır. Web sitesini kullanımınıza dair çerezle üretilen bilgiler (IP adresiniz dahil) ABD’deki sunuculara Google tarafından aktarılacak ve depolanacaktır. Google bu bilgiyi web site kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktivitesine dair raporlar derlemek, web sitesi aktivitesi ve internet kullanımına dair diğer hizmetleri sağlamak amaçlarıyla kullanacaktır. Google ayrıca bu bilgiyi yasaların gerektirmesi durumunda üçüncü şahıslara veya Google adına bilgiyi işleyecek olan üçüncü şahıslara aktarabilir. Google, IP adresinizi Google’ın tuttuğu diğer verilerle ilişkilendirmeyecektir. Tarayıcınızda uygun ayarları seçmek suretiyle çerez kullanımını reddedebilirsiniz ancak unutmayınız ki bunu yaparsanız web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu web sitesini kullanarak hakkınızdaki verilerin Google tarafından yukarıda belirlenen amaç ve üslup çerçevesinde işlenmesine rıza göstermiş bulunuyorsunuz.

8.2 Google’ın yukarıda belirtilen şekilde uygun bir beyanı dahil ettiğinizi kontrol etmek için herhangi bir zamanda web sitenizi gözden geçirebileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca Bölüm 8’e uymak amacıyla Google’ın (makul davranarak) gerekli gördüğü beyan konumlandırma veya içerik değişikliğini kabul etmektesiniz.

8.3 Google ve tamamen sahip olunan bağlı kuruluşlarının Gizlilik Politikası (http://www.google.com/privacypolicy.html , veya zaman zaman Google’ın seçebileceği başka bir diğer URL adresinde bulunabilmektedir) şartlarına tabi olarak, Hizmeti kullanımınızla toplanacak bilgileri (Müşteri verisi dahil olmak ama bununla sınırlı olmamak üzere)  size web mantıksal analiz ve takip hizmetlerinin sağlanması amacıyla tutabileceğini ve kullanabileceğini kabul etmektesiniz. Google şu durumlar dışında bu tür bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır: (i) onayınızın alınması; (ii) yasaların gerektirdiğine karar verilmesi, iyi niyet ile bu tür ifşanın makul şekilde Google haklarının, mülkiyet veya emniyetinin korunması için gerekli olduğuna inanılması; veya (iii) Google’ın yönlendirmesi dışında verilerin kullanılmasını veya paylaşılmasını önlyecek katı kısıtlamalar dahilinde belirli kısıtlı koşullarda bu tür bilgilerin üçüncü şahıslara Google namına görevleri yerine getirmek için sağlanması (örneğin faturalandırma veya veri depolama). Bu gerçekleştirildiğinde bu tür bilgilerin sadece Google’ın talimatlarına göre ve bu Anlaşma ile uygun gizlilik ve emniyet önlemlerine uygun şekilde işlenmesi için ilgili tarafları sorumlu tutacak anlaşmalara tabi olunacaktır.

9. ZARARIN ÖDENMESİ

Google’ı, acentelerini, bağlı kuruluşlarını, müdürlerini, memurlarını, çalışan ve ortaklarını şu sebeplerden kaynaklanacak herhangi bir kayıp, sorumluluk veya masrafa karşı tazmin edeceksiniz: (i) Hizmeti kullanmanızla bağlantılı olarak bir geçerli yasa, kural veya yönetmeliğin tarafınızdan ihlal edilmesi; (ii) Yazılımın raporlama işlevlerine veya Hesabınıza erişim verdiğiniz bir üçüncü şahıs tarafından bu Anlaşma hükümlerinin herhangi bir ihlali; ve (iii) bu tür üçüncü şahısların Hesabınıza veya Hizmete erişimiyle bağlantılı olarak üçüncü şahısların Google aleyhine iddiaları.

10. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARCA KULLANIM

10.1 Hesabınıza veya bir kısmına üçüncü bir şahıs için erişim sağlarsanız veya Hizmeti üçüncü şahıs namına bilgi toplamak için kullanacak olursanız, Google veya tamamen sahip olunan bağlı kuruluşları tarafından bunu yapmaya yetkili olsanız da olmasanız da Bölüm 10’un şartları geçerli olacaktır.

10.2 Eğer Hizmeti üçüncü bir şahsın adına kullanırsanız burada Google’ a şunları temsil ve garanti etmektesiniz (a) Bu tür üçüncü şahısların namına hareket etmede tamamen yetkilisiniz ve bu tür üçüncü şahısları bu Anlaşmaya bağlamaktasınız; ve (b) bu üçüncü şahıs ve Sizin aranızda üçüncü şahıs herhangi bir ilgili Hesap ve Hesaplardaki Müşteri Verisinde ve ilgili olan tüm hak, ünvan ve ilginin sahibidir.

10.3 Bölüm 10.2’ye halel getirmeksizin, bu tür her üçüncü şahsın burada sizin yerinizde bir tarafmış gibi Anlaşmanın şartlarına uyduğundan emin olmalısınız. Gizli sayılan herhangi bir üçüncü şahıs bilgisi tarafınızca gizli olarak muamele görecektir ve başka bir üçüncü şahsa ifşa edilmeyecektir. Yukarıdakilere halel getirmeksizin, ilgili üçüncü şahsın önceden yazılı izni olmaksızın Hizmeti namına kullandığınız herhangi bir üçüncü şahsa ait herhangi bir Müşteri verisini ifşa etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

11. GARANTİ REDDİ

Google Hizmet veya Yazılımda herhangi bir zamanda haber vererek ya da vermeyerek iyileştirmeler ve/veya değişiklikler yapaiblir. Hizmet, Yazılım ve Raporlar “olduğu gibi” sağlanmaktadır ve Google herhangi bir açıdan hiçbir garanti vermemektedir. Yukarıdakilerin genelliğini kısıtlamaksızın Google şunları temsil veya garanti etmemektedir: (i) Hizmet veya Yazılımın kullanımının kesintisiz, güvenli veya hatasız olacağını veya gereksinimlerinizi karşılayacağını, (ii) ilgili kusurların düzeltileceğini, (iii) Sunucudaki Hizmet, Yazılım veya diğer yazılımların virüs veya zararlı bileşenlerden temiz olduğunu, veya (iv) Hizmet kullanımının veya Hizmetle ulaşılabilen herhangi bir bilginin (Raporlar dahil) doğru, kesin, zamanlı veya diğer şekilde güvenilir olması.

İşbu Anlaşmada açıkça belirtilmeleri kapsamı dışında, Hizmetlere dair, tatmin edici kaliteye, amaca uygunluğa veya açıklamalara uyumluluğa dair herhangi bir ima edilen şart dahil hiçbir koşul, garanti veya diğer şartlar geçerli değildir.

12. SORUMLULUĞUN KISITLANMASI

12.1 İşbu Anlaşmadaki hiçbir şey Taraflardan birisinin şunlar için sorumluluğunu hariç kılmaz veya kısıtlamaz: (a) Taraflardan birisinin veya hizmet edenlerin, acentelerin veya çalışanlarının ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalar; (b) dolandırıcılık veya yalan beyan; (c) ünvan veya müdahalesiz kullanım olarak ima edilen herhangi bir koşulun ihlali; veya (d) gizli bilgilerin kötüye kullanılması.

12.2 İşbu Anlaşmadaki hiçbir şey Tarafların sorumluluklarını hariç kılmaz veya kısıtlamaz: Bölüm 5’in (Gizlilik) ihlali için, Bölüm 9’da tazminlere göre, veya diğer Tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlali için.

12.3 Bölüm 12.1 ve 12.2’ye tabi olarak, Taraflardan hiçbirisi sözleşmede şunlardan ötürü haksız muamele (ihmali kapsamak ama bununla kısıtlı olmamak üzere) veya diğer şekilde bu Anlaşmadan kaynaklanan veya bağlantılı olarak ortaya çıkanlar için sorumlu olmayacaktır: (a) herhangi bir ekonomik kayıp (kapsamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gelir, kârlar, sözleşmeler, veri, iş, öngörülen tasarrufların kaybı veya yedek hizmet maliyeti); (b) itibar veya nam kaybı; (c) herhangi bir özel,dolaylı veya sonuçsal kayıp; bu Anlaşma tarihinde bu zararları Tarafların hesaba katabiliyor oup olmamasına bakılmaksızın.

12.4 Bölüm 12.1 ve 12.2’ye tabi olarak, Google ve tamamen sahip olunan bağlı kuruluşlarının web sitenizden gelen verilere veya müşteri verilerine yetkisiz şekilde erişilmesi veya değiştirilmesiyle bağlantılı olarak sorumlu olmayacağını veya herhangi bir sorumluluk taşımadığını kabul etmektesiniz.

12.5 Google’ın Hizmetlerdeki herhangi bir hata, kusur veya yanlışlık veya gecikme için sorumluluğu bulunmamaktadır. Yukarıdakilerin genelliğine halel getirmeksizin, Google’ın Hizmetlerdeki herhangi bir hata veya gecikme için herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır: 1) kamu internet omurgası, ağı veya sunucusundaki hizmet kesintisinin sebep olduğu, (2) Sizin donanımınızın, sistemlerinizin veya yerel erişim hizmetlerinizin sebep olduğu, veya (3) daha önceden programlanan bakımdan kaynaklananlar.

12.6 12.1 numaralı Bölüm ve 12.2 numaralı Bölüm uyarınca, Google’ın (ve tamamen sahip olunan bağlı kuruluşlarının) işbu Sözleşme kapsamında Size karşı toplam yükümlülüğü (sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) veya başka gerekçelerden kaynaklanan) 500 Amerikan Dolarını veya Sizin işbu Sözleşme kapsamında Google’a ödediğiniz veya ödeyeceğiniz tutarı geçmeyecektir.

13. MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM

13.1 Google Yazılım ve Dokümantasyon da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetteki (ve buna ait tüm ikincil işlerde veya geliştirmelerde) tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm hak, ünvan ve menfaatlere sahiptir. Hizmete ve Hizmete ilişkin olarak işbu Sözleşmede Size açıkça verilmeyen haklar (Yazılım ve Dokümantasyon dahil) Google ve onun lisans verenlerine aittir.

13.2 Yukarıdaki hükümlerin genelliğini sınırlamaksızın, (a) Google’ye ait olan ve Hizmet ile ilişkilendirilmiş ticari markaları, hizmet markalarını, ticari unvanları ve iş ünvanlarını, logoları, alan adlarını, diğer ayırıcı marka özelliklerini, telif hakkına tabi diğer materyalleri veya diğer mülkiyet haklarını Google’ın açık ve yazılı muvafakati olmaksızın kullanmamayı; (b) Google adına olmadıkça ve Google’ın açık ve önceden yazılı muvafakati alınmadıkça, Hizmet veya Google ile ilişkilendirilmiş ticari markaları, hizmet markalarını, ticari unvanları ve iş ünvanlarını, logoları, alan adlarını, diğer ayırıcı marka özelliklerini, telif hakkına tabi diğer materyalleri veya diğer mülkiyet haklarını tescil etmemeyi, bunlara ilişkin tescil girişiminde bulunmamayı veya üçüncü bir şahsa bunları tescil etmesi veya bunlara ilişkin tescil girişiminde bulunması için yardım etmemeyi; (c) Hizmet üzerinde yer alan bir öğenin içinde veya üzerinde görünen bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı bildirimini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi (ve bir üçüncü şahsın bunları yapmasına da izin vermemeyi) kabul etmektesiniz.

14. SÜRE ve FESİH
14.1 İşbu Sözleşme Sizin yukarıda belirtilen hüküm ve şartları kabul ettiğiniz tarihte başlayacak ve herhangi bir sebeple Taraflardan biri tarafından feshedilmedikçe yürürlükte olacaktır.

14.2 İşbu Sözleşmenin feshi veya sona ermesi halinde:

a) Google Hizmeti sunmaya son verecek ve Siz sahip olduğunuz tüm GATC suretlerini sileceksiniz ve bu fesihten itibaren üç (3) iş günü içerisinde Google’a bu silme işlemini gerçekleştirdiğinizi yazılı olarak doğrulayacaksınız. . Fesihten itibaren üç (3) iş günü içerisinde Web sitenizden (veya bir kısmından) GATC’yi silememeniz ve bunu yazılı olarak doğrulayamamanız GATC’nin Web sitenizden silindiği zamana kadar Google’ın Hizmet faturalandırmasına devam etmesine yol açacaktır; ve (b) herhangi bir kullanım ücretinin veya diğer herhangi bir ücretin iadesini talep hakkına sahip olmayacaksınız; ve (c) (i) fesih tarihine kadar sunulan Hizmetin bir kısmına ait ödenmemiş bir bakiye, ve (ii) işbu Sözleşmenin süresinin geriye kalan kısmı boyunca diğer bir ödenmemiş borç derhal muaccel olacaktır; ve (d) Geçmişe dönük raporlara ilişkin verilere, Google  ile bu verilerin değişimi ve devri için yazılı bir Sözleşme akdetmediğiniz sürece, erişmeniz mümkün olmayacaktır.

15. KULLANIM ŞARTLARINDA VE DİĞER POLİTİKALARDA DEĞİŞİKLİKLER


Google’ın, yeni Sözleşmeyi http://www.google.com/analytics internet adresinde (veya Google tarafından muhtelif zamanlarda bu amaçla belirlenebilecek başka bir URL’de) yer alan siteye yüklemesi ve söz konusu değişikliği Size bildirmek suretiyle işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartları (veya işbu Sözleşmede belirtilen ve Hizmeti düzenleyen herhangi bir politikayı) herhangi bir zamanda değiştirme veya düzeltme hakkı saklıdır. Bu konuda yapılacak bir bildirimi takiben Hizmeti kullanmaya devam ettiğiniz takdirde söz konusu değişikliği veya düzeltmeyi kabul etmiş sayılacaksınız.

16. MUHTELİF HÜKÜMLER; UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Ödeme yükümlülüklerine ilişkin hususlar dışında, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin Tarafın iradesi dışında belli şartlar sonucu yerine getirilememesi veya yerine getirilmekte gecikilmesi halinde (doğal afetler, savaş, terörizm, halk ayaklanması, hükümet kararları, mahkeme emirleri, geçerli yasaların değişmesi, internet veya telekomünikasyonda sıkıntı yaşanması,  iş uyuşmazlığı veya diğer Tarafın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi veya yerine getirirken gecikmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Taraflardan hiçbirinin sorumluluğu olmayacaktır. İşbu Sözleşme, konu ile ilgili olarak taraflar arasında varılmış olan mutabakatın bütününü teşkil etmekte olup, konu ile ilgili olarak önceden yapılmış anlaşmaların, beyanların ve düzenlemelerin yerine geçmektedir. İşbu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın veya yasal çözüm yolunun kullanılmaması veya bunların kullanılmasındaki bir gecikme bu hak veya yasal çözüm yolunun veya diğer haklar veya yasal çözüm yollarının kullanılmasından vazgeçildiği anlamına gelmemektedir. İşbu Sözleşme kapsamında bir hak veya yasal çözüm yolunun tek başına veya kısmî kullanımı başka bir hakkın veya yasal çözüm yolunun kullanılmasını engellemeyecektir. İşbu Sözleşmede yer alan haklar ve yasal çözüm yolları toplu olarak sağlanmakta olup kanunun sağladığı bir hak veya yasal çözüm yolunu hariç tutmamaktadır. İşbu Anlaşmanın bir hükmünün geçersizliği, gayri meşruluğu veya uygulanamazlığı işbu Sözleşmenin geriye kalan kısmının geçerliliğini etkilemeyecektir. Google’ın önceden yazılı onayını almaksızın - ki makul olmayan şekilde tutulmayacak veya ertelenmeyecektir, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı tamamen veya kısmen devredemez veya yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi hususunda başkalarını yetkilendiremezsiniz. Google’ın tamamen kendi iradesi ile işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen veya kısmen devretmesi veya bunlar için alt sözleşme yapması mümkündür. İşbu Anlaşma ilgili halefler ve Tarafların atadıkları kişiler için de bağlayıcı ve geçerlidir. İşbu Anlaşmanın aşağıdaki bölümleri herhangi bir feshe rağmen varlığını sürdürecektir: 3, 4.2, 5, 8, 9 ve dahil olmak üzere 11’den 16’ya. İşbu Anlaşmadaki hiçbir şey Sözleşmeler Yasası 1999 (Üçüncü Şahısların Hakları) uyarınca veya başka bir şekle bu Anlaşmadaki taraflardan başka bir şahsın lehine herhangi bir hak veya faydalar oluşturmaz veya sağlamaz. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir husus Taraflar arasında bir ortaklık veya herhangi bir türden ortak girişim oluşturma şeklinde veya bir Tarafın herhangi bir sebeple diğer Tarafın vekili tayin edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Taraflardan hiçbiri herhangi bir şekilde veya herhangi bir amaçla diğer Tarafı bağlama veya diğer Tarafın adına Sözleşme yapma veya diğer Taraf için bir yükümlülük doğurma yetki ve salahiyetine sahip olmayacaktır. Google’a yapılacak her türlü tebligat birinci sınıf posta, uçak postası veya kurye aracılığıyla Google, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9TQ adresindeki hukuk departmanına yapılacak ve sadece esas alım üzerine yapılmış sayılacaktır. Size yapılacak bir tebligat ise belirtilen e-mail adresinize gönderilebilecek ve gönderildiğinde yapılmış sayılacaktır.

İşbu Anlaşma İngiliz hukukuna göre idare edilip yorumlanacaktır ve işbu vesileyle Taraflar  işbu Anlaşmadan veya bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir tartışma veya mesele açısından İngiliz mahkemelerinin özel yargı yetkisini kabul etmektedirler. İşbu Anlaşmanın İngilizce versiyonunun (“Asıl Anlaşma”) herhangi bir tercümesi kolaylık sağlaması amacıyla sağlanmaktadır. Anlaşmanın tercüme edilmiş versiyonu ile Asıl Anlaşma arasında bir çelişki söz konusu olduğunda Asıl Anlaşma hükümlerinin geçerli olacağını kabul etmektesiniz.